Mediation

Mediation is inmiddels geen onbekend begrip meer. Steeds vaker kiezen partijen voor mediation om hun (dreigende) conflict op te lossen. Ook de bedrijfsarts en de rechter wijzen partijen op de mogelijkheid van mediation om uit een impasse te komen. Sjoer Advocatuur kan de rol van mediator vervullen of als adviseur van één van de partijen optreden. Mediations kunnen snel worden gestart.

Nicole Sjoer is 20 jaar mediator en als gecertificeerd mediator opgenomen in het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN-registermediator) en zij is mediator bij de Rechtbank. Tevens is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten.

Zij heeft zich als mediator toegelegd op geschillen binnen arbeidsrelaties en ambtenarenkwesties (waaronder arbeidsconflicten, situaties waarin sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid en exitmediations), samenwerkingsproblemen en zakelijke conflicten, problemen in medezeggenschapsverhoudingen en conflicten binnen de onderwijsbranche.

Tevens wordt zij gevraagd te bemiddelen in moeilijke of vastgelopen verhoudingen tussen Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen en bestuurders.

Mediations kunnen in het Engels worden gevoerd.

Mediation en corona:
Op het kantoor zijn grote ruimtes beschikbaar waarin de door het RIVM voorgeschreven afstand ruimschoots in acht kan worden genomen. Ook bestaat de mogelijkheid van mediation via videoverbinding waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Met beide partijen wordt besproken welke vorm het beste past.

Lidmaatschappen:

  • Mediatorsfederatie Nederland (MfN-register)
  • Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
  • Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)
  • Platform Business Mediation (PBM)
  • Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)