Diverse vormen van dienstverlening

Vormen van dienstverlening:

> Adviseren
> Procederen
> Opstellen overeenkomsten
> Adviseren over de rechtspositie van statutair bestuurders
> Begeleiden van reorganisaties/herstructureringen
> Intervisiebegeleiding
> Geven van een second opinion
> Verzorgen van trainingen en cursussen
> Arbeidsrechtelijke scan (risico-inventarisatie op arbeidsrechtelijk gebied)
> Vervullen van de functie van mediator

 

Op de dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Sjoer Advocatuur van toepassing. Het kantoor beschikt over een klachtenregeling.

 

Arbeidsrecht | Ambtenarenrecht | Onderwijsrecht | Mediation