Arbeidsrecht

Iedere ondernemer, organisatie in de non-profit sector of particulier heeft te maken met het arbeidsrecht. U wilt gemaakte afspraken goed vastleggen in een overeenkomst of u wilt weten wat uw juridische positie als werkgever of als werknemer is en welke koers u het beste kunt varen om uw doel te bereiken. Het is ook mogelijk dat u een procedure wilt starten of in een procedure wordt betrokken. In deze situaties is Sjoer Advocatuur de aangewezen partij om u te adviseren of u bij te staan.

U kunt bij Sjoer Advocatuur terecht voor vragen op het gebied van:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Implicaties coronamaatregelen
 • Functiewijziging of wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • Reorganisaties, herstructureringen, outsourcing
 • Ontslagrecht
 • Beëindigingsregelingen
 • Rechtspositie en beloning statutair directeuren/bestuurders
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Flexibele arbeidsrelaties (ZZP, oproepovereenkomst)
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Overeenkomsten van opdracht/managementovereenkomsten
 • Detacheringsovereenkomsten
 • Zieke werknemers en reïntegratie
 • CAO
 • Medezeggenschap
 • Mediation

Sjoer Advocatuur kan voor uw organisatie ook een arbeidsrechtelijke scan uitvoeren. De arbeidsrechtelijke scan is een inventarisatie van uw organisatie op arbeidsrechtelijk gebied waarbij u inzicht krijgt in risico’s en knelpunten. U ontvangt daarbij een advies met aanbevelingen.

Arbeidsrecht  |  Ambtenarenrecht  |  Onderwijsrecht  |  Mediation