Arbeidsrecht

Iedere ondernemer, organisatie in de non-profit sector of particulier heeft te maken met het arbeidsrecht. U wilt gemaakte afspraken goed vastleggen in een overeenkomst of u wilt weten wat uw juridische positie als werkgever of als werknemer is en welke koers u het beste kunt varen om uw doel te bereiken. Het is ook mogelijk dat u een procedure wilt starten of in een procedure wordt betrokken. In deze situaties is Sjoer Advocatuur & Mediation de aangewezen partij om u te adviseren of u bij te staan.

U kunt bij Sjoer Advocatuur & Mediation terecht voor vragen op het gebied van:

> Arbeidsovereenkomsten
> Functiewijziging of wijziging van arbeidsvoorwaarden
> Reorganisaties, herstructureringen, outsourcing
> Ontslagrecht
> Beëindigingsregelingen
> Rechtspositie en beloning statutair directeuren/bestuurders
> Wet Normering Topinkomens (WNT)
> Flexibele arbeidsrelaties (ZZP, oproepovereenkomst)
> Overeenkomsten van opdracht/managementovereenkomsten
> Detacheringsovereenkomsten
> Ziekte en reïntegratie
> Grensoverschrijdend gedrag
> CAO
> Medezeggenschap
> Mediation

Sjoer Advocatuur & Mediation kan voor uw organisatie ook een arbeidsrechtelijke scan uitvoeren. De arbeidsrechtelijke scan is een inventarisatie van uw organisatie op arbeidsrechtelijk gebied waarbij u inzicht krijgt in risico’s en knelpunten. U ontvangt daarbij een advies met aanbevelingen.