Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is een specialisatie op zich. Kennis van rechtspositieregelingen en andere specifieke wet-en regelgeving is noodzakelijk om ambtenarenzaken op de juiste wijze te kunnen behandelen. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is er voor veel ambtenaren het een en ander veranderd o.a. op het gebied van het procesrecht. Doordat Nicole Sjoer jarenlange ervaring heeft in zowel het ambtenarenrecht als het arbeidsrecht kan zij u adequaat adviseren en terzijde staan.

U kunt bij Sjoer Advocatuur terecht voor vragen op het gebied van:

 • Flexibele contracten/oproepcontracten
 • Functiewijziging en overplaatsing
 • WNRA en het overgangsrecht
 • Ontslag en het nieuwe procesrecht
 • Beëindigingsregelingen
 • Reorganisaties, herstructureringen, outsourcing
 • Disciplinaire maatregelen
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Detacheringsovereenkomsten
 • Zieke medewerkers en reïntegratie
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Bezwaar, beroep en hoger beroep
 • Mediation

Arbeidsrecht  |  Ambtenarenrecht  |  Onderwijsrecht  |  Mediation